Surah As-Saaffat Ayah #10 Translated in Bosnian

a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.