Surah As-Sajda Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm.
Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova
a oni govore: On je izmišlja! Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao Pravim putem.
Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?
On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.
To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi
koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače –
a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine
zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!
Oni govore: Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti? Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići.
Load More