Surah Ash-Shu'ara Translate in Bosnian

Tā Sīn Mīm.
Ovo su ajeti Knjige jasne!
Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?
Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli.
I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.
Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju.
Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?
To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje
a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: Idi narodu koji se prema sebi ogriješio
Load More