Surah At-Takathur Translate in Bosnian

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
sve dok grobove ne naselite.
A ne valja tako, saznaćete svakako!
I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!
Ne valja tako, neka znate pouzdano
Džehennem ćete vidjeti jasno!
I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!
Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!