Surah At-Takwir Translate in Bosnian

Kada sunce sjaj izgubi
i kada zvijezde popadaju
i kada se planine pokrenu
i kada steone kamile bez pastira ostanu
i kada se divlje životinje saberu
i kada se mora vatrom napune
i kada se duše sa tijelima spare
i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana
zbog kakve krivice je umorena
i kada se listovi razdijele
Load More