Surah At-Tariq Translate in Bosnian

Tako mi neba i Danice!
A znaš li ti šta je Danica?
Zvijezda blistava!
Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
Stvoren je od tekućine koja se izbaci
koja između kičme i grudi izlazi
i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
onoga Dana kada budu ispitivane savjesti
kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
Load More