Surah At-Tin Translate in Bosnian

Tako mi smokve i masline
i Sinajske gore
i grada ovog, sigurnog –
Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem
zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti
samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –
zar Allah nije sudija najpravedniji?!