Surah Az-Zukhruf Translate in Bosnian

Hā Mīm.
Tako Mi Knjige jasne
Mi je objavljujemo kao Kur'an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli
a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.
Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?
A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali
i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!
Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.
A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: Stvorio ih je Allah – Da, Silni i Sveznajući
Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite;
Load More