Surah Fussilat Translate in Bosnian

Hā Mīm.
Objava je od Milostivog, Samilosnog
Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju
vjesnik radosnih vijesti i opomena – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.
Srca naša su – govore oni – pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.
Reci: Ja sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju
koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!
One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.
Reci: Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!
On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za one koji pitaju –
Load More