Surah Ibrahim Ayah #8 Translated in Bosnian

I Musa još reče: Ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na Zemlji – pa, Allah, doista, ni o kome nije ovisan i On je jedini hvale dostojan.