Surah Luqman Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm.
Ovo su ajeti mudre Knjige
upute i milosti onima koji budu dobro činili
onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali;
njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će želje svoje ostvariti.
Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.
Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh – zato mu navijesti patnju nesnosnu.
One koji budu vjerovali i dobra djela činili doista čekaju bašče uživanja
u njima će vječno boraviti – obećanje je Allahovo istinito, a On je silan i mudar.
Nebesa je, vidite ih, bez stupova stvorio, a po Zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke.
Load More