Surah Nooh Translate in Bosnian

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!
O narode moj – govorio je on – ja vas otvoreno opominjem:
Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite
On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi.
On reče: Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao
ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.
I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.
Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao
a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao
i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;
Load More