Surah Qaf Translate in Bosnian

Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog
oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: To je čudna stvar:
zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!
Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje
da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih
Load More