Surah Quraish Translate in Bosnian

Zbog navike Kurejšija
navike njihove da zimi i ljeti putuju
neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju
koji ih gladne hrani i od straha brani.