Surah Ta-Ha Translate in Bosnian

Tā Hā.
Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš
već da bude pouka onome koji se boji –
objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih
Milostivi, koji upravlja svemirom svim.
Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom!
Ako se ti glasno moliš – pa, On zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš!
Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!
A da li je do tebe doprla vijest o Musau
kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao: Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati.
Load More