Surah Yunus Translate in Bosnian

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti mudre Knjige.
Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova! Nevjernici govore: Ovaj je zaista pravi čarobnjak!
Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa se Njemu klanjajte! Zašto ne razmislite?
Njemu ćete se svi vratiti – Allahovo je istinito obećanje – On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.
On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.
U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.
Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni –
prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.
One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva
molitva njihova biće u njima: Hvaljen neka si, Allahu!, pozdrav njihov: Mir vama!, a njihova posljednja molitva: Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!
Load More