Surah Ad-Dukhan Ayah #8 Translated in Dutch

Er is geen God buiten hem: hij geeft leven en hij doet sterven; hij is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.