Surah Adh-Dhariyat Translate in Dutch

Bij de winden, die het stof verspreiden en verstrooien.
En bij de wolken, die een last van regen dragen;
Bij de schepen, die de zee snel doorklieven.
En bij de engelen, die dingen uitdeelen, noodig voor het onderhoud van alle schepselen
Inderdaad, datgene waarmede gij bedreigd zijt, is zekerlijk waar
En het laatste oordeel zal gewis komen.
Bij den hemel met paden voorzien.
Gij verschilt zeer in hetgeen gij zegt.
Men zal zich afwenden van dengeen, die van het ware geloof is afgekeerd!
Vervloekt mogen de leugenaars zijn.
Load More