Surah Al-Asr Translate in Dutch

Ik zweer bij den namiddag.
Waarlijk, de mensch bewerkt zijn verderf.
Behalve zij die gelooven en doen wat rechtvaardig is, en wederkeerig de waarheid aanbevelen en elkander wederkeerig tot volharding aansporen.