Surah Al-Balad Translate in Dutch

Ik zweer bij dit grondgebied
En gij, o profeet! houd verblijf in dit grondgebied;
En bij den vader, en bij het kind;
Waarlijk, wij hebben den mensch in ellende geschapen.
Denkt hij, dat niemand sterker is dan hij.
Hij zegt: ik heb groote rijkdommen verteerd!
Denkt hij, dat hem niemand ziet.
Hebben wij hem niet twee oogen gegeven.
En eene tong en twee lippen.
En hebben wij hem niet de twee groote wegen, des goeds en des kwaads vertoond?
Load More