Surah Al-Baqara Ayah #21 Translated in Dutch

Menschen dient uwen Heer, die u en uwen voorgangers heeft geschapen, opdat gij Hem vereert.