Surah Al-Burooj Translate in Dutch

Ik zweer bij den hemel met teekenen versierd.
Bij den beloofden dag des oordeels.
Bij den getuige en de getuigenis
Gevloekt zijn de meesters van den kuil.
Met vuur waar onophoudelijk wordt bijgevoegd.
Toen zij daar in de rondte zaten.
En getuigen waren van hetgeen zij tegen de ware geloovigen deden.
En zij bedroefden hen om geene andere reden, dan omdat zij in den machtigen, den glorierijken God geloofden.
Aan wien het koninkrijk van hemel en aarde behoort, en die getuige van alle dingen is.
Waarlijk, voor hen, die de ware geloovigen van beiderlei kunne vervolgen, en daarna geen berouw betoonen, is de marteling der hel gereed gemaakt, en zij zullen de pijn der verbranding ondergaan.
Load More