Surah Al-Fajr Translate in Dutch

Ik zweer bij het aanbreken van den dag
En de tien nachten;
Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is
Bij den nacht als die aanbreekt.
Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?
Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.
Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen
Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?
En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.
En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.
Load More