Surah Al-Falaq Translate in Dutch

Zeg: Ik zoek mijn toevlucht bij den Heer van den dageraad
Opdat hij mij moge bevrijden van de boosheid der schepselen, welke hij heeft geschapen.
En van het kwaad des nachts, als die invalt.
En van het kwaad der vrouwen die op knoopen blazen
En van het kwaad van den benijder, als hij ons benijdt.