Surah Al-Fil Translate in Dutch

Hebt gij gezien, hoe uw Heer met de meesters van den olifant handelt?
Heeft hij hunne verraderlijke plannen niet doen strekken om hen in dwaling te leiden
En troepen vogels (Ababils) tegen hen te zenden
Die steenen van gebakken klei op hen nederwierpen
En hen het aanzien gaven van de bladeren van het koren, dat door het vee was afgegeten?