Surah Al-Infitar Translate in Dutch

Als de hemel gespleten zal worden
Als de sterren verspreid zullen worden
Als de zee
En als de graven ten onderstboven zullen gekeerd worden
Dan zal iederen ziel kennen, wat zij heeft misdreven.
O mensch! wat heeft u omtrent uwen barmhartigen Heer verleid
Die u geschapen en verzameld heeft, en u op den rechten weg leidde
Die u heeft gevormd in den vorm welke hem behaagde?
Waarlijk, doch gij loochent het laatste oordeel als eene valschheid.
Waarlijk er zijn wachtengelen over u aangesteld.
Load More