Surah Al-Inshiqaq Translate in Dutch

Als de hemel zal gespleten worden.
Als hij zijn Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal:
Als de aarde zal worden uitgestrekt
En datgene, wat er in is, uitgeworpen zal worden, en zij ledig zal overblijven.
Als zij haren Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal.
O mensch! indien gij oprecht arbeidt, arbeidt gij om uwen Heer te zien, en gij zult hem aanschouwen.
En degeen, wien hij zijn boek in de rechterhand zal hebben gegeven.
Zal zachtmoedig behandeld worden
En zal tot zijn gezin met vreugde terugkeeren.
Maar hij wien men het boek zijner werken achter den rug zal geven
Load More