Surah Al-Kafiroon Translate in Dutch

Zeg: O ongeloovigen!
Ik zal niet aanbidden wat gij aanbidt
Noch zult gij aanbidden wat ik aanbid.
Ik aanbid geenzins wat gij aanbidt.
Gij aanbidt niet wat ik aanbid.
Gij hebt uw Godsdienst, en ik heb mijn godsdienst.