Surah Al-Lail Translate in Dutch

Ik zweer bij den nacht, als die alle dingen met duisternis bedekt.
Bij den dag als die met glans schittert;
Bij Hem, die het mannelijke en het vrouwelijke schepsel heeft geschapen.
Waarlijk, uwe pogingen hebben verschillende doeleinden.
Maar hem, die gehoorzaam is en God vreest
En de waarheid van het geloof belijdt, dat het uitnemendst is.
Dien zullen wij den weg des geluks gemakkelijk maken.
Maar hem, die gierig zal wezen, en zich om niets dan deze wereld bekommert
En de waarheid zal loochenen van datgene, wat het uitnemendst is.
Dien zulle wij den weg tot de ellende vergemakkelijken.
Load More