Surah Al-Mursalat Translate in Dutch

Ik zweer bij de engelen die door God gezonden zijn, en elkander in eene aanhoudende reeks opvolgen.
Bij hen die zich snel bewegen met eene snelle beweging;
En bij hen die zijne bevelen verspreiden. Door die op aarde bekend te maken
En bij hen die waarheid van leugen afscheiden, door die te erkennen.
En bij hen die de goddelijke vermaning mededeelen.
Ter verontschuldiging of bedreiging.
Waarlijk, wat wij beloofd hebben, is onvermijdelijk.
Als de sterren zullen worden uitgedoofd.
En de hemel gespleten
Als de bergen zullen uiteenstuiven.
Load More