Surah Al-Mutaffifin Translate in Dutch

Wee over hen, die de maat of het gewicht vervalschen!
Die, als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen
Maar die bedriegen als zij voor anderen meten of wegen.
Weten zij niet, dat zij eens zullen worden opgewekt
Op den grooten dag;
Den dag waarop de mensch voor den Heer van alle schepselen zal staan? Volstrekt niet.
Waarlijk, het register van de zondaren is zekerlijk in Sidj
En wat zal u doen begrijpen, wat Sidj
Het is een duidelijk geschreven boek.
Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd.
Load More