Surah Al-Qadr Translate in Dutch

Waarlijk, wij hebben den Koran in den nacht van al Kadr nedergezonden.
En wat zal u doen begrijpen, hoe uitstekend de nacht van al Kadr is?
Beter dan duizend maanden.
In dien nacht dalen de engelen en de geest Gabri
Het is vrede, tot het rijzen van den dageraad.