Surah Al-Sharh Translate in Dutch

Hebben wij uwe borst niet geopend.
En u van uwen last bevrijd.
Die uwe schouders nederdrukte?
Hebben wij uwen naam niet verheven?
Maar naast den tegenspoed is het geluk.
Waarlijk, naast den tegenspoed is het geluk.
Als gij uwe prediking zult ge
En richt uwe smeekingen tot uwen Heer.