Surah An-Naba Translate in Dutch

Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?
Nopens het groote nieuws der opstanding.
Omtrent welke zij niet overeenstemmen.
Waarlijk, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
Nogmaals, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid.
En de bergen als staken om haar te bevestigen?
Hebben wij u niet van twee seksen geschapen.
En bepaald dat gij slapen zoudt om te rusten?
Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.
Load More