Surah An-Nas Translate in Dutch

Zeg: Ik zoek mijne toevlucht bij den Heer der menschen
Den Koning der menschen
Den God der menschen;
Dat hij mij bevrijde van de boosheid van den luisteraar, die snoode gedachten inblaast en zich dan verborgen terugtrekt.
Die kwaade ingevingen der menschen aan de harten toefluistert.
Tegen de geniussen en de menschen.