Surah An-Naziat Translate in Dutch

(Ik zweer) bij de engelen, die de zielen van sommigen met geweld uitscheuren.
En bij hen, die de zielen van anderen met zachtheid verwijderen.
Bij hen, die al zwemmende, met de bevelen van God (door de lucht) voortglijden;
Bij hen, die den rechtvaardige naar het paradijs voorafgaan en leiden.
En die als ondergeschikten de zaken van deze wereld leiden.
Op een zekeren dag zal de benarrende klank der trompet het heelal verontrusten:
En een tweede klank zal daarop volgen.
Op dien dag zullen de harten der menschen beven;
Zij zullen hunne oogen nederslaan.
De ongeloovigen zeggen: Zal men ons zekerlijk daarheen doen terugkeeren, van waar wij kwamen?
Load More