Surah Ar-Rahman Translate in Dutch

De Barmhartige
Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen.
Hij schiep den mensch.
Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd.
De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet.
En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen.
Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast.
Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht.
Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet.
En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht.
Load More