Surah As-Saaffat Translate in Dutch

Ik zweer bij de engelen, die zich in orde scharen.
En bij hen die de wolken voortdrijven en verspreiden.
En bij hen, die den Koran lezen als eene vermaning
Waarlijk, uw Heer is eenig.
De Heer van hemel en aarde en van alles wat daartusschen is, en de Heer van het Oosten.
Wij hebben den ondersten hemel met het versiersel der sterrren getooid.
En wij hebben daarin een wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst.
Opdat zij niet luisteren naar het gesprek der verheven vorsten (want zij worden van alle zijden bestormd)
En eene zware marteling is voor hen gereed gemaakt.
Behalve hij, die een woord steelsgewijze opvangt, en door eene vlammende schicht wordt getroffen.
Load More