Surah Ash-Shams Translate in Dutch

Ik zweer bij de zon en haren opgaanden glans
Bij de maan, als zij deze volgt
Bij den dag, als hij zijn glans vertoont
Bij den nacht, als die alles met duisternis bedekt;
Bij den hemel en bij Hem, die dien heeft gebouwd
Bij de aarde en bij Hem die haar uitspreidde
Bij de ziel en bij Hem die haar volkomen vormde
En haar het vermogen van onderscheiding ingaf, en de macht, tusschen zonde en godsvrucht te kiezen.
Hij die haar zuiver bewaart, is gelukkig:
Maar hij die haar heeft verdorven, is ellendig.
Load More