Surah At-Takwir Translate in Dutch

Als de zon zal opgevouwen worden.
Als de sterren zullen vallen.
Als de bergen in beweging gebracht zullen worden.
Als de kameelen hunne wijfjes zullen verlaten.
Als de wilde dieren bijeen verzameld zullen worden.
En als de zee
Als de zielen weder met hare lichamen zullen vereenigd worden.
Als aan het meisje, dat levend wordt begraven, zal gevraagd worden.
Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;
Als de boeken opengelegd zullen worden.
Load More