Surah At-Tin Translate in Dutch

Ik zweer bij de vijgen den olijf
En bij den berg Sina
En bij dit grondgebied der zekerheid.
Waarlijk, wij hebben den mensch in den schoonsten vorm geschapen;
Daarna hebben wij hem tot den laagste der laagsten gemaakt.
Behalve degenen die gelooven en het goede doen; want deze zullen eene eindelooze belooning ontvangen.
Wat zal u dus hierna den dag des oordeels doen loochenen?
Is God niet de wijste rechter.