Surah At-Tur Translate in Dutch

Ik zweer bij den berg Sina
En bij het boek, geschreven
Op eene afgewikkelde rol.
En bij het bezochte huis
En bij het verheven dak des hemels.
En bij den zwellenden oceaan.
Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.
Niemand zal haar kunnen terughouden.
Op dien dag zullen de hemelen schudden en waggelen.
En de bergen zullen wandelen en weggaan.
Load More