Surah Quraish Translate in Dutch

Ter vereeniging van den stam der Kore
Te hunner vereeniging, om de karavaan van kooplieden in den winter en den zomer weg te zenden!
Laten zij den Heer van dit huis dienen
Die hen van voedsel tegen den honger voorziet. En hen tegen vrees heeft verzekerd.