Surah Sad Ayah #7 Translated in Dutch

Wij hebben niet van zoo iets in den laatsten godsdienst gehoord. Dit is niets dan eene valsche uitvinding.