Surah Ad-Dhuha Translate in Farsi

قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید (و همه جا را فراگیرد)،
و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد،
که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است!
و مسلّماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است!
و بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی!
آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟!
و تو را گمشده یافت و هدایت کرد،
و تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود،
حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن،
و سؤال‌کننده را از خود مران،
Load More