Surah Al-Falaq Translate in Farsi

بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده صبح،
از شرّ تمام آنچه آفریده است؛
و از شرّ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می‌شود؛
و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها می‌دمند (و هر تصمیمی را سست می‌کنند)؛
و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد می‌ورزد!