Surah Al-Qadr Translate in Farsi

ما آن [= قرآن‌] را در شب قدر نازل کردیم!
و تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟!
شب قدر بهتر از هزار ماه است!
فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل می‌شوند.
شبی است سرشار از سلامت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده!