Surah Al-Jathiya Ayah #2 Translated in Indonesian

Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.