Surah Al-Maarij Translate in Indonesian

Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya
(yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).
Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).
Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan)
dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya
Load More