Surah Al-Mursalat Translate in Indonesian

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu
untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan
dan apabila langit telah dibelah
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu
Load More